Sunnmøre tingrett dømte nylig mannen til fengsel i to år og fire måneder.

Våren 2016 truet han tre menn i Ulsteinvik med en våpenlignende gjenstand slik at mennene måtte overlate bilen sin til han.

De tre forklarte at de kjørte etter en bil etter en nesten-kollisjon og de mistenkte føreren for å være beruset. Ved Dimna kjørte den andre bilen ut på et jorde og de gikk mot bilen. Sjåføren kom da ut av bilen med et våpen som han pekte på de med.

Et av vitnene forklarte under hovedforhandlingen at personen sa han skulle ha bilen, samtidig som han pekte på de med våpenet. De forklarte videre at personen kjørte fra stedet i den bilen vitnene hadde ankommet i.

De fikk sjokk av det de hadde vært vitne til og senere ankom ambulanse slik at de fikk varmet seg. Ingen av vitnene kunne identifisere personen som hadde truet til seg bilen med den våpenlignende gjenstanden.

Truet politiet

Tidligere på året, i februar, truet han med å skalle ned to politibetjenter, mens han i slutten av april truet to politifolk i Volda med motorsag da de skulle pågripe han.

I februar ringte han politiets operasjonssentral og truet med å brenne ned et asylmottak i Volda. Han ble også dømt for flere tilfeller av bilbrukstjuveri, tjuveri av løsøre og heleri. Hele åtte ganger siste året har politiet funnet narkotiske stoffer på mannen under ransakelser. Han ble også dømt for kjøring i ruspåvirket tilstand og kjøring uten gyldig førerkort.

Fengsel

26 vitner møtte i rettssaken og den tiltalte ble vurdert av rettsoppnevnte psykiatere.

De fant mannen tilregnelig og han kunne derfor dømmes etter at skyldsspørsmålet var avgjort.

Han ble dermed dømt til fengsel i to år og fire måneder. 271 dager i varetekt kommer til fradrag av straffen.

Han ble også idømt to års sperrefrist for retten til å få førerkort og må betale 4.500 kroner i erstatning.