Etter finteljinga er det klart at kommunestyret i Midsund får denne samansetjinga dei komande fore åra:

Høgre:
Inger Lise Tørringsdal
Adrian Sørlie
Kolbjørn Ove Stølen
Randi Anna Hånes
Robin Mikal Sørlie
Senterpartiet:
Odd Helge Gangstad
Magne Reiten
Liv Sissel Fanum
Anette Giæver Hoel
Arbeidarpartiet:
Lars Joar Hagseth
Nora Helene Dyrseth Blø
Oline Dyrseth Blø
Venstre:
Frits Inge Godø
Bjørn Wang
Ann Kristin Holten
Framstegspartiet:
Rolf Kristiansen
Kristeleg Folkeparti:
Arnstein Misund