Fekk betinga fengsel for å sjå på overgrepsmateriale