Både flom, jordskred og trefall over veibanen kan føre til at veier må stenges, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Det er sendt ut rødt farevarsel for store deler av Sør-Norge, og det er fare for at flom og skred kan ramme veinettet. Det er ventet store nedbørsmengder og kraftige lokale byger – også i områder hvor det er uvanlig med store nedbørsmengder.

Vegvesenet ber folk følge med på vær- og veimeldinger og vurdere om man er nødt til å kjøre mandag og tirsdag.

Prognosene tyder på at Østlandet nord for Oslo, indre deler av Møre og Romsdal og den sørligste delen av Trøndelag er mest utsatt.

– Det vil være overvann mange steder. De som må ut og kjøre, må være ekstra oppmerksomme på faren for vannplaning, særlig på motorveier med høy hastighet og stor trafikk, sier seksjonsleder Asbjørn Stensrud i Statens vegvesen.

Det er foreløpig for tidlig å si hvor nedbøren vil skape størst problemer.