Rykket ut til voldshendelse- var pågående konflikt