– Det er under slike forhold det kan gå jord- og flomskred

foto