Utsetting kan bli dyrt – men det kan også innføring