– Kunne like gjerne vore eg som vart stukke ned

foto
30-åringen budde i ein kommunal omsorgsbustad. Familien fortel at dei måtte hjelpe han med mat, og at han ofte rusa seg i bustaden. Foto: Illustrasjonsfoto/ Møre-Nytt