Mener offentligheten blir snytt for informasjon om Havsul 1