Jaktar rotter i kjellaren på Ålesund sjukehus

foto
Byggearbeid ved sjukehuset kan ha gitt rotter anledning til sleppe inn i kjellaren i høgblokka. Her ser vi det nye naudstraumsaggregatet til Ålesund sjukehus som blir installert i bygget nærast, derfrå går det kablar inn i høgblokka (i bakgrunnen). Foto: Marius Simensen