Snart er det samanhengande veg

foto
Prosjektleiar Marianne Nærø og kontraktstingeniør Gunnar Jan Valde på brubefaring. Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune