– Vi er fortsatt redde for at det vil komme flere jordskred og flomsituasjoner, sier direktør for skred- og vassdragsavdelingen Brigt Olav Samdal i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til NTB.

– Vi står foran noen dager med rekorder knyttet til store vannføringer, dessverre, fortsetter han.

I de siste dagene har det blitt sendt ut en lang rekke farevarsler på grunn av ekstremværet Hans, blant annet rødt farevarsel for ekstremt mye regn i deler av Sør-Norge.

Meteorologene har også advart om lyn, torden og jord- og flomfare.

Ventes flere rekorder

Samdal forteller at Begnavassdraget, som er en del av Drammensvassdraget, onsdag er beregnet å få den største vannføringen registrert siden målingene startet i 1940. Han forklarer at vannføringen skyldes store nedbørsmengder.

– Rekorden settes med god margin, sier han.

– Vassdraget renner nedover i ulike innsjøer. Drammenselva vil få en av sine største flommer noensinne, fortsetter direktøren.

Også i flere andre vassdrag er vi i ferd med å nå rekorder, forteller Samdal.

Mer regn i vente

Vakthavende meteorolog Anne Solvei Andersen i Meteorologisk institutt sier til NTB at det ser ut til at det vil regne en god stund til. Farevarslene i forbindelse med uværet ble tirsdag morgen forlenget til å vare utover onsdag, forteller hun.

– Det er fremdeles en del nedbør nord i Viken, i Innlandet og i indre strøk av Vestland, men regnet kommer i større grad i form av byger. Disse vil vare utover natten, men det er vanskelig å si hvor de vil treffe, forteller hun.

– Det er vanskelig å si hvor bygene vil treffe. Det ser ut som at de vil bevege seg, sier hun.

Bred evakuering

– Det evakueres et betydelig antall mennesker i mange kommuner på Østlandet på grunn av jordskred, sier Samdal i NVE.

Hol i Hallingdal er blant områdene som er blitt hardt rammet av uværet. Det er sendt ut nødvarsel der innbyggerne bes om å evakuere seg selv. Mellom 300 og 400 personer er evakuert i området på grunn av rasfare.

Også i Ål i Hallingdal fører uværet til en rekke skred. En person ble tirsdag hentet ut av redningshelikopter fra et hus og fraktet til sykehus, etter at huset og bilen ble tatt av skred. Et annet hus i Ål er også tatt av skred. Ytterligere seks personer ble hentet ut av området med helikopter tirsdag.

E6 over Dovrefjell er stengt mellom Hjerkinn og Oppdal på grunn av fare for at veien kan rase ut.

– Krevende dager

– Det har vært to krevende dager med Hans, og vi opplever nå at vi fortsatt får en del nedbør i vestlige deler av Viken og i Innlandet, forteller direktøren.

Erstatningene på de innmeldte skadene etter uværet Hans kan anslagsvis bli på 500 millioner kroner, ifølge beregninger fra Norsk Naturskadepool og Finans Norge.