Arbeiderpartiet:

Høyre:

Senterpartiet:

Kristelig Folkeparti (Krf):

Industri- og Næringspartiet:

Rødt:

SV - Sosialistisk venstreparti:

Miljøpartiet de grønne:

Frp

Venstre

Ålesundlista - Tverrpolitisk liste for Ålesund:

Konservativt:

Liberalistene:

Norgesdemokratene: