Sambandet Eidsdal-Linge i Fjord kommune hadde i fjor 23.874 kjøretøy som sto igjen på kaia da ferja la ifra.

Molde-Vestnes hadde 7.464 gjenstående biler, mens Åfarnes-Sølsnes hadde 1.025 gjenstående biler. Dette er de tre sambanda med flest kjøretøy som ikke ble med første ferje, men måtte vente på neste avgang.

I Eidsdal og på Linge bygges det nå nye ferjekaier for å ta imot større ferjer. Foto: Terje Engås

Status for ferjedrifta

Tallene kommer fram i en driftsstatus som legges fram for politikerne i samferdselsutvalget i Møre og Romsdal på førstkommende møte.

Tallene for i fjor er ikke helt sammenlignbare med koronaårene 2020 og 2021, så samferdselsavdelinga har valgt også å sammenligne dem med siste normalår – 2019.

Denne sammenligninga viser at det i fjor var en nedgang i frakta kjøretøy på 0,9 prosent i forhold til 2019. Nedgang var det også i passasjertrafikken. Hele 700.000 færre passasjerer kunne ferjene notere seg for i fjor.

Alder på ferjene

Statistikerne har også sett på alderen på ferjene. Snittalderen på ferjene i Møre og Romsdal lå i fjor på 15 år. Ser man bare på fylkesvegferjene, så er snittalderen på om lag 17 år.

Og synes du at ferjene ofte ikke går i det hele tatt, så tar du feil. 14 av 21 fylkesvegferjesambanda hadde i fjor en regularitet på 99,6 prosent eller høgere. Og ser en alle samband under ett, så var regulariteten på 99,5 prosent. Men tallet på innstillinger økte likevel i løpet av det siste året.

Mer dårlig vær i fjor

Og hvorfor gikk ikke disse ferjene? Tekniske problemer er selvsagt en del av svaret. Men statistikken viser også ei kraftig økning i tallet på innstillinger som er knyttet til dårlig vær. Her ble tallet nesten doblet i 2022.

Det må også sies å være trygt å ferdes om bord på ferjene. Sjøfartsdirektoratet registrerte i fjor bare ei arbeidsulykke/personulykke om bord i ferjene i Møre og Romsdal, mot fire året før.