Gondolsaka: Tilbyr kompensasjon til fjorten huseigarar