Fylkesbyråkrater ga klarsignal for å utrede havvind utenfor hele Møre-kysten