Vil følge opp forslag om å videreføre drifta av Sanitetshjemmet

foto
Kommunedirektør Jon Steven Hasseldal har lagt fram sin tilrådning om videre saksgang for hvert av de ulike oversendelsesframlegga til formannskapet i Ålesund, som har sitt neste møte 6. januar. Foto: Staale Wattø