Skal forske på bærekraft i en «globus»

foto
Simulatoren skal stå på en stålkonstruksjon og ha direkte tilgang fra 6.etasje. Foto: Sandbakk & Pettersen Arkitekter AS (Illustrasjon)