Gigantprosjekt i Molde enstemmig vedtatt

foto
Et enstemmig fylkesutvalg gikk inn for bygging av nytt kontorbygg og parkeringshus i Molde. Høyres Monica Molvær og Sp Jan Ove Tryggestad uttrykte stor begeistring for prosjektet. Foto: Staale Wattø