- Kjølmoen har ikke gjort noe for å redusere ferjeprisene

foto
Helge Orten (H) og Frank Sve (Frp) vil ha æren for lavere ferjetakster. De mener Aps Per Vidar Kjølmoen ikke forteller hele sannheten.