Kraftig redusert straff for barnemishandling

foto
Ei kvinne frå Sunnmøre nådde fram med anken i Frostating lagmannsrett og fekk lågare straff. Foto: Arkiv