- Grensen nådd for politikernes troverdighet

foto
Stad skipstunnel kom heller ikke med på budsjettet for 2020. Nå håper de på 2021. Foto: Illustrasjon: Kystverket