Mange ungdommer som skal velge hvilken linje de skal gå på videregående, opplever å bli dratt i ulike retninger av venner og familie. Men ekspertene mener det aller viktigste er å tenke på hva man selv ønsker og er interessert i.

– Bruk nettverket ditt

Trine Hatlevik Hønningstad i Manus Motivasjon oppfordrer også ungdommen til å benytte seg av hele sitt nettverk.

– Det viktigste er å ikke låse seg i et spor når man er så ung. Snakk med flest mulig om valgene dine – som for eksempel ressurssterke personer i livet ditt du kan intervjue.

Hun påpeker at det er liten tvil om hvem som er tettest på ungdommen når de skal ta sine fremtidige utdanningsvalg.

– Foreldrene har gjerne de sterkeste føringene – men det er viktig å tenke over hva du selv trives med, hva du er flink til, og i hvilke jobber du kan få bruk for evnene dine, sier Hatlevik Hønningstad.

Arbeidsmarkedet

Men bør man velge ut fra hva arbeidsmarkedet trenger?

– Det kan være lurt å tenke på studieretning i forhold til fremtidens kompetansebehov og fremtidens arbeidsmarked – men det viktigste er å velge ut fra egne evner og interesser. Arbeidsmarkedet svinger hele tiden. For mange kan det være lurt å velge en studieretning som gjør at du har flere muligheter, sier Barbro Mosseng i Karrierehuset.

Hatlevik Hønningstad er også enig i at det kan være lurt å tenke på arbeidsmarkedet.

– Lag en liste for og imot. Det er et stort valg man skal gjøre. Pass på å ikke stenge for mange dører, og gjør et bevisst valg.

Mange spennende jobber

Bente Anni Ranum i bemanningsbyrået Randstad i Ålesund ønsker å sette fokus på de mange mulighetene ungdommen har på arbeidsmarkedet i fremtiden.

– For dem som skal velge, er det klart de må følge hjertet. Men de må også se på hvor jobbene er fremover. Det er veldig mange valg, og det kan være lurt å sette seg inn i de mange mulighetene som finnes, sier Bente.

Hun forteller at behovet for faglærte er stort.

– Bemanningsbransjen sin utfordring er å finne dyktige fagarbeidere. Og det har vi ikke nok av. Vi må til utlandet for å finne nok.

Helse og økonomi

Randstad er tett på markedet, og er de første som merker svingningene.

– Vi vet at vi trenger folk innen helse. Der vil det komme flere jobber. Vi trenger også folk med god tallforståelse, og å ta fagbrev – enten det er innen bygg eller sveising – det trenger vi. Vi får ikke stoppa utviklinga, vi må bare være med på den.

Og utviklingen skjer raskt.

– Før eller seinere vil det være førerløse fly og biler, men inntil det trenger vi sjåfører. Men det tar litt tid.

Fagarbeidere innen industri og bygg er også noe som trengs.

– Det går bra med næringslivet nå, og vi ser positivt på 2018. Arbeidslivet er en skole. Man lærer på hver arbeidsplass man er på.

Tett på markedet: Bemanningsbyrået Randstad i Ålesund ønsker å få ungdommen til å få øynene opp for jobbmulighetene. Fra venstre: Rekruttere Paulina Wisniewska, konsulent Veronica Hjertvik Hedman og salgsleder Bente Anni Ranum. Foto: Maria Finnøy Fagervoll
Lytt til deg selv: Trine Hatlevik Hønningstad i Manus Motivasjon mener at det viktigste når man velger studieprogram er å lytte til seg selv. Foto: Privat Foto: Maria Finnøy Fagervoll