Fredag presenterte NAV de nye ledighetstallene for Norge. I Møre og Romsdal er nedgangen på 13 prosent fra 2016 og i dag.

600 færre ledige i juni

Økt fokus på ungdom

Til sammen er 4027 personer uten jobb i fylket, noe som utgjør 2,9 prosent av arbeidsstyrken. Blant de unge går ledigheten ned med nesten 22 prosent.

– NAV har det siste året hatt økt fokus på ungdom under 30 år, blant annet gjennom bruk av tiltaksmidler og tett oppfølging, sier fungerende fylkesdirektør Kjetil Vassbotn.

Svak kronekurs

Sjefsøkonomi i Sparebanken Møre, Inge Furre, sier at dette er en svært positiv utvikling.

– Vi har sett 8 måneder med fall i arbeidsledigheten og det er en god stund siden toppen av ledigheten.

Han mener deler av dette skyldes at vi har sett en omstilling fra oljerelatert arbeid til andre sektorer.

– Lave renter har bidratt til en positiv økonomisk utvikling. Den svake kronen har dessuten vært en fordel for eksportører. Det brukes også mer offentlige penger enn før av regjeringen. I tillegg har vi sett en underliggende vekst i verdensøkonomien.

Milliardkontrakt gikk i vasken for Vard

Advarer

Han synes også framtidsutsiktene ser positive ut, men retter likevel en advarsel:

– Økt proteksjonisme, og uforutsette ting kan skje. I Norge kan også boligprisene ansees som en risiko. Men vi har et positivt syn på markedet, og dette gjenspeiles også i rapporten om sysselsetting.

Åtte måneder

Det ser også positivt ut på landsbasis. Det er nedgang i ledigheten for alle fylker, i alle yrkesgrupper og aldersgrupper. Dette er åttende måned med nedgang, og dette er den største nedgangen siden 2011.

Glad for Møre og Romsdal

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie kommenterer de nye tallene slik:

– Å gå ledig lenge er alvorlig for den enkelte og for samfunnet. Vi må unngå at arbeidsledige ender utenfor arbeidslivet selv etter at tidene er blitt bedre.

Hun synes det er spesielt gledelig at tallene synker her i fylket. Til NRK Møre og Romsdal uttaler hun:

–Det er veldig gledelig at arbeidsledigheten synker så mye i Møre og Romsdal, ikke minst fordi de har vært blant fylkene som har slitt mye på grunn av fallet i oljeprisen. Det betyr at flere kommer i arbeid fremover. Vi skal gjøre enda mer for at ledigheten skal gå ned ytterligere.

Ikke rosenrødt

Visepresident i NHO, Inger Marie Sperre, sier at selv om nedgangen i ledigheten fortsetter, så må man være klar over at det ikke gir det fulle bildet over situasjonen.

– Verftsindustrien i fylket hadde mye innleid utenlandsk arbeidskraft da det begynte å gå dårlig. Disse har reist hjem igjen og det vil ikke bli reflektert i slike oversikter som NAV presenterte i dag.

Hun mener også at ringvirkningene i lokalsamfunnene heller ikke kommer fram.

–Når de utenlandske arbeiderne drar blir det færre folk og dette vil gi seg utslag for lokalt næringsliv som butikker o.l.

Hun advarer også om at en styrket kronekurs vil slå dårlig ut for eksportbedriftene i fylket, som da vil få mindre verdi på det de selger

Sperre fikk nok av lokalpolitikken

Bysentra

Ledigheten Ålesund og Molde har hatt en nedgang på 20 prosent, mens i Kristiansund er den på 25.

foto
Inger Marie Sperre i NHO sier tallene ikke viser det fulle og sanne bildet. Foto: Staale Wattø
foto
Inge Furre, sjeføkonom Sparebanken Møre, sier tallene viser grunn til optimisme. Foto: Staale Wattø