– Vi bør rett og slett si at det ikke er lov å uføretrygde mennesker under 30 år. Altså at man skal prøve andre ting, enten det er arbeidsmarkedstiltak eller aktivitetsplikt, for å se hvor mange vi kan få tilbake, sier Asheim til NRK.

Det bør imidlertid være unntak for åpenbare tilfeller, som folk som er uføre fra fødsel, sier Høyre-nestlederen.

– Vi kan ikke fortsette å parkere ungdom. Jeg tror mange flere kan og har lyst til å bidra.

Nesten 22.000 nordmenn mellom 18 og 29 år er uføretrygdede.

Brenna kritisk

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) er kritisk til forslaget.

– Mitt fokus er på hvilke grep vi gjør for å få folk i jobb, og ikke hvordan de som står utenfor arbeidslivet, skal ha det vanskeligst mulig, sier Brenna til NTB.

Hun påpeker at antall unge på uføretrygd doblet seg under Erna Solbergs (H) tid som statsminister.

– Den trenden er vi nødt til å snu. Regjeringen har allerede gjort mye, blant annet med ungdomsgarantien i Nav som skal sikre unge tett og tilpasset oppfølging helt inn i arbeidslivet, sier Brenna.

– Dramatisk

Freddy André Øvstegård i Sosialistisk venstreparti mener forslaget fra Asheim er dramatisk. Han tror det er bedre å yte bedre hjelp for at unge blir friske.

– Vi er nødt til å få bedre rehabiliteringsløp på plass, i tillegg til å se på hva forskningen sier at funker, blant annet lønnsstøtte og arbeidsforberedende trening.