Statistisk sentralbyrå: Også blant de flinkeste elevene kommer guttene dårligst ut i skolen