Blei tatt på fersken med tjuvegods for store verdiar