Det melder fylkeskommunen.

Årsaka til stenginga er at ferjebrua skal flyttast frå gamal kai til ny, mellombels kai.

Arbeidet startar om kvelden tysdag 11. juli og skal gjerast utover natta.

Dermed blir desse ferjeavgangane frå Voksa innstilte:

11. juli: Kl. 22:20 og kl. 23:05

12. juli: Kl. 00:35 og Kl. 01:35.