Omstridt verdivurdering: Slik ble R8Me verdt 10 millioner kroner