– Korona har ført til endringer i programmet som burde vært gjort tidligere

foto
Oskar Sunde og Laila Cecilie Vevstad tror det blir en god studiestart for de nye studentene som ankommer NTNU Ålesund, selv om covid-19 har forårsaket noen endringer i planene. Foto: Børge Sandnes/NTNU