Skal undersøke rasområdet når det lysner mandag – vegen blir trolig stengt store deler av dagen

foto