Det mener leder i samferdselsutvalget, Kristin Sørheim, er løsningen på striden som er oppstått mellom fylkesmannen og Sandøy kommune. Fylkesmannen har i et brev til kommunen gitt beskjed om at årets budsjett ikke vil bli godkjent om de ikke gjør noe med måten de vil overføre penger fra kommunens fond til Nordøyvegen.

- Vi var forberedt på at disse problemene kunne oppstå. Løsningen ligger i at en del av vegen over Lepsøya blir overført til Haram kommune, mens vegen over Fjørtofta blir overført til Sandøy kommune, sier Sørheim.

Haram og Sandøy sitter hver med 80 millioner kroner som skal brukes til Nordøyvegen. Dette er penger som utgjør en viktig del av finansieringen av prosjektet som har en prislapp på 3,8 milliarder kroner.

Nå har det oppstått juridiske problemer tilknytet selve overføring av pengene fra kommunene til Nordøyvegen. Problemet bunner i at Nordøyvegen vil bli eid av fylkeskommunen. Lovverket tillater ikke at en kommune sponser et fylkeskommunal prosjekt.

- Vi mener løsningen med at deler av vegen blir kommunalisert er den enkleste måten å løse dette på. En annen måte hadde vært at kommunene overførte pengene til selskapet Nordøyvegen A/S, men det er en mer komplisert løsning, sier Sørheim.