I helga er det Ungdommens fylkesting i Ålesund.

En av sakene er et prøveprosjekt om skriftlig eksamen før russetida i videregående skole.

– Bakgrunnen er at dagens ungdom gjerne blir kalt for «generasjon prestasjon». For senke press, stress og rollekonflikter ønsker vi å dele eksamen og russetida, sier Norunn Brøste Kjersem, leder i ungdomspanelet.

Hun forteller at det er mye planlegging og prestisje i både russetid og eksamensperioden. For mange ungdommer kan det rett og slett bli for mye press.

– Vi vet ikke om ordningen med skriftlig eksamen før russetida gir bedre resultater. Vi ønsker å gjøre hverdagen i mai litt lettere for elevene, og at man kan ha en god følelse når man faktisk skal feire at 13 års skolegang er ferdig i russetida, sier Brøste Kjersem.

Ber fylkestinget søke

Ungdommens fylkesting vil altså be fylkestinget i Møre og Romsdal om å søke om et prøveprosjekt der de kan gjøre seg ferdig med skriftlig eksamen før russetida.

Lederen i Ungdomspanelet, Brøste Kjersem, mener politikerne så langt har vært positive og tatt forslaget seriøst.

– Vi hadde ungdommens spørretime i oktober. Politikerne ser på dette som et reelt problem, og har lyst til å hjelpe oss, sier hun.

– Det er skriftlig eksamen midt i mai vi ønsker å ta vekk litt presset fra. Ikke muntlig som også er i juni, presiserer Brøste Kjersem.

Krevende med eksamen i russetid

Å ha eksamen før russetida har blitt diskutert i mange år. Tidligere har det vært omstridt, og det har vært spørsmål om hvordan gjennomføringen skal skje, og hva konsekvensene vil bli.

– Et prøveprosjekt der eksamen blir flyttet før russetida kan være en måte å forhindre at mange elever må ha eksamen i, eller rett etter russefeiringa - siden dette fører til dårligere prestasjoner på eksamen, som er negativt for elevene. Å flytte skriftlige eksamener til før 1. mai vil også gjøre det mulig med tidligere sensur og eventuell klage, heter det i saksframlegget til Ungdommens fylkesting.