Multinasjonale selskaper betaler mer enn halvparten av Norges selskapsskatt

foto