Komiteleder: – Får ikke Mercedes til Skoda-pris

foto
Eva Hagen er foreslått styreleder i Sørsida Utvikling. Hun har stor kompetanse innen eiendomsutvikling, blant annet som administrerende direktør i Hav Eiendom, Oslo Havns eiendomsselskap, og styreleder for Bjørvika Utvikling. Hun er utdannet advokat og er også styreleder for Fredrikstad kommune Eiendomsutvikling. Foto: Øivind Lågbu