Blir møtt med spørsmål om fylkesgjelda

foto
Leder av transportkomiteen på Stortinget, Helge Orten (H),sier han blir møtt med spørsmål om hvordan Møre og Romsdal fylke kan øke gjelden kraftig i årene som kommer. Foto: Staale Wattø