Hver dag kjører han gjennom byen på veg til kontoret i Skarbøvika og kjenner godt til forholda. Trafikksituasjonen i byen og kødannelse er et hyppig tema blant personalet. Nå skal det bli slutt på problemene.

På jakt etter lokaler

– Vi er på jakt etter lokaler vi kan leie, eller så får vi bygge, men det tar litt lengre tid. Vi har en del eiendommer i Breivika og driver også eiendomsutvikling, forklarer Godø til Sunnmørsposten.

Når kontorpersonalet blir flytta til indre bydel spares det både på reiseutgifter og frustrasjoner. Et fåtall av de ansatte tar i dag buss. For Godø som bor på Skåthaugen, er det en helt uaktuell løsning. Da måtte han også bytte buss på Moa. Det er heller ikke aktuelt å skaffe nye kontorlokaler i bysentum på grunn av vanskelige parkeringsforhold.

– Der har heller ikke politikerne klart å lande noe, sier Godø og peker på at det finnes mange gode aktører som kan bidra. Men Ålesund dør hen, mens politikerne krangler.

Verre og verre

– Trafikken blir bare verre og verre. Jeg er lei tiltaksløse politikere som ikke gidder å gjøre noe med situasjonen. Det er sterke ord. Men de gjør forferdelig lite for å få en fornuftig trafikkavvikling i byen. De prater i 20 år før de klarer å bygge en veg i byen, mens vi forholder oss til dagsaktuelle ting ved vår virksomhet i Skarbøvika, sier Godø.

Han mener det også går an å finne enkle, midlertidige løsninger mens en venter på de mer langsiktige.

– En kan i det minste sette noen til å dirigere trafikken og styre turistene som går over Hellebroa. Det er unødvendig å bruke politiet til slikt. Kanskje kan en sette en pensjonist til å gjøre jobben? foreslår Godø.

Turiststrøm

Han forstår godt at turistene som kommer fra turistbåtene som ligger ved kai i Ålesund vil nyte utsikten fra Hellebroa. Men når de kommer i hopetall og krysser gata en og en, så sier det seg sjøl at trafikken blir hefta.

– I forrige uke hadde vi en episode der politiet dirigerte trafikken på Hellebroa, men så skjedde det en ulykke i en av tunnelene og de måtte reise der ifra. Resultatet var at bilkøen sto fra Hellebroa til Steinvågbroa. Jeg tror vi brukte en time for å komme oss igjennom, sukker Godø.

Tunnel under sundet

– Det er ikke lett å gjøre noe med trafikkavviklingen. Men en må være i stand til å beslutte en langsiktig plan for kommunen hvordan en kan avvikle trafikken, for eksempel med en tunnel under sundet eller nye veger på sørsida.

Jeg tror en tunnel under sundet hadde vært mest framtidsretta. Det er det dyreste alternativet men den hadde fjerna trafikkorken for godt. Det var også noen som foreslo en gangbru som en strandpromenade under Hellebroa. Det ville løse problemet med turistene. Ellers har det vært nevnt å bygge bilveg på sørsida og på Prestebrygga. Men det tror jeg kan bli vanskelig, sier Godø. Hvis en kan få vekk turistene om sommeren er mye gjort, mener han.

Bompenger

– Langsiktig plan med tunnel under sundet; det vil vel føre til bompenger, som mange jo er imot?

–  Folk får bruke stemmeretten sin! Jeg skulle i utgangspunktet også sluppet bompenger, men skal Ålesund sentrum utvikle seg må en på et vis kanskje bare akseptere det. Når det gjelder Lerstadtunnelen og innfartsvegen skjer det heller ingen ting! Samferdsel i Norge er en katastrofe. Politikerne må gjøre noe med det! sier Godø.

foto
<strong>Flaskehals:</strong> Hellebroa er et yndet sted for turister som går i land. Men de mange turistene forårsaker også trafikkaos.