Nesten hele skatteøkningen kommer fra økt formuesskatt.

- Økte skatter er ikke noe må i seg selv. Skatte er et virkemiddel for å nå de politiske målene vi setter oss, sier Fredric Holen Bjørdal.

Som medlem i finanskomiteen og partiets arbeidsutvalg har han sittet sentral i utarbeidelsen av Ap alternative statsbudsjett. De alternative  budsjettene er utstillingsvinduet der opposisjonen viser hvordan de ville gjort det dersom de hadde regjeringsmakt. Ap legger det fram  senere i dag.

- I alt så øker vi skattene med tre milliarder og avgiftene med rundt fem milliarder, sier Holen Bjørdal.

Økte formuesskatt

Ap holder personbeskatningen uendret, men øker formuesskatten med hele tre milliarder kroner. Et grep som neppe er lett for ørstingen Bjørdal å selge inn på Sunnmøre.

- Formuesskatten har i dag en prosentsats på 0,85. Den øker vi til 1,1 prosent som er det sammen nivået som formuesskatten var på i 2013, sier Bjørdal.

En slik endring ville gitt staten inntekter på tre milliarder kroner. Penger Ap flytter til kommunene og fylkene.

- Vi vil ha økt satsing på helse, eldre og velferd. Det er det vi bruker disse pengene på, sier Bjørdal.

Det andre grepet partiet gjør er å øke momsen på brus, sjokolade og smågodt. Disse varene har i dag en lav momssats på 10 prosent. Ap vil øke den til 12. Det vil gi rundt to milliarder kroner mer i statskassa.

- Vi legger opp til en betydelig økt satsing på barn og barns oppvekstvilkår. Vi skal ha 1000 nye lærerstillinger. Økt satsing på lesing og regning, samt flere barnehageplasser og ingen prisøkninger i barnehagene, sier han.

Netthandel

Ap fjerner grensen på 350 kroner på avgiftsfri netthandel fra utlandet. Dette skal gi staten økte inntekter på rundt 1,5 milliarder kroner. Dette er penger som skal brukes på tiltak for å styrke næringslivet.

- Regjeringen driver her med en urettferdig subsidiering av utenlandske nettselskap. Det ønsker vi en slutt på for å styrke den norske handelen og de norske netthandelsselskapene, sier Bjørdal.

Arbeiderpartiet gjør ikke endringer i tobakksavgiftene, alkoholavgiftene eller drivstoffavgiftene. De gjør heller ikke noe i forhold til taxfree-salget.