– Det har vært kjekt og spennende å jobbe med dette. Det er veldig bra at cruisetrafikken nå tar seg opp igjen, etter å ha gått litt ned etter 2013, sier markedssjefen for cruise ved Destinasjon Ålesund og Sunnmøre.

Fra kaia til verden

Bente Saxon har jobbet på byens turistkontor i 34 år, og hadde allerede siden starten oppgaver knyttet til cruisetrafikken. Blant annet med å ta imot gjestene på kaia og med guideservice.

Fra 2000 fikk hun en mer aktiv rolle - ikke minst ved å reise ut i verden for å hente inn de virkelig store båtene og rederiene til Ålesund.

I 2001 ble Ålesund cruisenettverk opprettet, der Saxon er daglig leder. Nesten i alle årene siden, har cruisebesøket satt stadig nye rekorder.

I år blir det 112 turistbåter på besøk, med rundt 190.000 passasjerer. Neste år ligger det an til nok en rekord, med 120 anløp og hele 223.000 passasjerer.

– Veldig gledelig

– Dette er veldig gledelig, og bra for byen og distriktet, mener Saxon. Hun får stadige tilbakemeldinger fra byens folk, om at de liker at så mange turister kommer hit.

– Mange sier at byen er litt «død» de dagene det ikke er turistbåt innom. Og så er det slik at liv skaper mer liv i byen. Jeg opplever at mange ålesundere og sunnmøringer liker å være i byen når det er cruisepassasjerer på besøk, sier hun.

Også byens reiselivsaktører og handelsstand nyter godt av cruisesuksessen. Neste år er det forventet at passasjerene vil legge igjen 190 milllioner kroner i Ålesund.

– Så er det selvsagt slik at noen også er misfornøyd, når de sitter i kø over Hellebroa på grunn av alle turistene. Det har vært en flaskehals, men har nå bedret seg veldig, sier hun.

Lysregulering og andre trafikale løsninger som loser turistene fra kaia og mer spredt utover byen, har bidratt til det.

Flaskehals på byfjellet

Bente Saxon ser utfordringer med den forventede cruiseøkningen ifremover. Passasjerene utgjør like fullt under halvparten av antall turister som besøker byen.

De omlag 250.000 øvrige kommer via landevegen eller med fly. Mange i bussgrupper, eller som såkalt individuelle reisende.

– Når det kommer 10.000 cruiseturister på samme dag, så er det veldig mye. Byen ønsker og trenger turistene, men det må være en viss kontroll. Vi ønsker jo ikke at dette skal bli en plage for byen, sier hun.

Hun nevner vegen opp til Fjellstua som en stor utfordring. Svært mange av cruiseturistene, i tillegg til andre tilreisende, tar turen opp til det populære utsiktspunktet. Spesielt fra Aksla stadion og videre utover byfjellet, er vegen smal og svingete.

– Vegen burde vært utbedret. Først og fremst for å unngå ulykker, sier hun.

Hadde det vært ett skip på besøk per dag, så hadde det vært bedre for trafikkaviklingen til Fjellstua, mener hun.

– Men dette er ikke noe vi kan styre, sier Saxon.

Må være bærekraftig

– Det hadde vært ønskelig å spre cruisetrafikken mest mulig ut over året - og samtidig ut til de mange attraksjonene våre, sier reiselivssjef Geir Steinar Vik. Han synes naturlig nok også at det er gledelig med vekst i cruisetrafikken.

– Dette er et resultat av langvarig arbeid for å bygge opp Ålesund som en attraktiv cruisehavn, mener han.

Men flott natur, god markedsføring, ny cruisehavn, strategisk beliggenhet og gode attraksjoner, holder ikke i lengden.

– Turistveksten må være bærekraftig, og bra også for lokalsamfunnet. Da er trafikkflyten på vegene er viktig element, mener han.

– Generelt har det i år gått veldig greit med trafikken i Ålesund sentrum, med lite kork, sier Vik. Han synes spredningen av neste års anløp ser bra ut.

De fleste båtene kommer fra mai til september, noe som gir omlag 1.800 passasjerer i snitt per dag.

– Det er en mengde Ålesund godt kan klare å ta imot, mener reiselivssjefen.

Mer populær enn Oslo

Ålesund ligger i år an til å passere Oslo og bli femste største cruisehavn i Norge, målt både i antall anløp og passasjerer.

På topp ligger Bergen fortsatt suverent, med Geiranger, Stavanger og Flåm foran Ålesund - av totalt 45 norske cruisehavner.

foto
Stadig flere cruisebåter besøker norske havner, og båtene til Nordvestlandet blir stadig større. I Ålesund ligger det an til ny rekord neste år. Her et arkivfoto fra Geiranger, som har enda flere anløp per år. Foto: ARKIVFOTO: Tor Arne Grande