Helseminister Bent Høie (H) har i nasjonal helse- og sjukehusplan anbefalt å legge ned akuttkirurgien i Volda basert på for lite pasientgrunnlag.

Dersom akuttkirurgien var nedlagt under uværet fredag, ville det vært nærmest umulig å få fraktet pasienter fra Søre Sunnmøre til Ålesund sjukehus.

Beredskapssjef Hans Olav Ose bekrefter at ambulansehelikopteret ikke kunne fly.

Ferjesambandene Hareid – Sulesund og Festøy – Solevåg var innstilt. I tillegg var det stengte bruer og generelt krevende kjøreforhold.

Sea King

Sea King-helikopteret kan fly i vindstyrkene som var under Tor, men en forutsetning er å starte opp maskinen i roligere forhold. Denne fredagen var det 70 knops vind i Florø.

Ifølge Hamre måtte et eventuelt helikopter ha kommet fra et annet sted i landet.

– For eksempel fra Sola, men det var rimelig heftig der også, sier han.

Gjør som flere enn 25.000 andre - lik smp.no på Facebook

Flyttbare team

Fagsjef Odd Veddeng sier at det ble plassert ut ekstra helsepersonell rundt om i fylket, blant annet i Volda, for å være føre-var på uværet. Presisering: Odd Veddeng påpeker at helseforetaket ikke hadde sendt ut ekstra folk, men at de hadde sikra tilstrekkelig ekstra beredskap rundt sjukehusa. Smp.no beklager misforståelsen.

– Reint medisinsk sett har vi aldri vært så godt forberedt på en ekstremværsituasjon som denne gangen, sier Veddeng.

Om akuttkirurgien i Volda hadde vært nedlagt, så mener fagsjefen at en løsning kunne ha vært at et operasjonsteam ble sendt til Volda på forhånd.

– Nå skal ikke jeg gå inn i den debatten, men det kunne vært en løsning dersom uværet er varslet i god tid på forhånd, sier fagsjefen.

Beredskapssjef Hans Olav Ose bekrefter at det ikke ble registrert alvorlig akuttmedisinske hendelser eller personskade relatert til uværet.

Gikk du glipp av uværet? Les alt om ekstremværet «Tor» her

Les også: Lege skuffet over svikten i nødnettet

Ikke foreslått

Vi har forsøkt å få helseminister Bent Høie til å kommentere saka. Statssekretær Anne Grethe Erlandsen avviser at de har foreslått å legge ned akuttkirurgien i nasjonal helse- og sjukehusplan.

– Vi har lagt fram noen scenarioer som beskriver hvordan dette kan bli, men de endelige beslutningene skal tas etter lokale prosesser i hvert enkelt helseforetak, sier Erlandsen.

– Hadde man klart å frakte pasienter fra Søre Sunnmøre til Ålesund sjukehus under Tor?

– Det kan jeg ikke uttale meg om. Vi har lagt fram en plan for Stortinget om overordnede prinsipper rundt struktur, så blir det Helse Midt-Norge og Helse Møre og Romsdal som får ansvaret for saksutredningen. Helsedepartementet gjør ikke slike direkte vurderinger av ekstremvær som Tor. I dette tilfellet er det lokalt og regionalt helseforetak som må ta initiativ.

– Er det fornuftig å legge ned akuttkirurgien i Volda før det blir fastlandsforbindelse?

– Det er en av tingene som skal vurderes lokalt. Kommunene skal også involveres i dette arbeidet. Det kan være at man gjennom risikoanalyser finner ut at det er forsvarlig, eller at det ikke er det.

Ifølge statssekretæren blir geografi, kommunikasjonsveger og samferdsel viktige stikkord i analysene som skal gjøres lokalt.

Les også: – Det fungerte bedre under «Tor» enn «Dagmar»

Les også: Flest skademeldinger på Sunnmøre etter «Tor»

2017

Stortinget skal behandle sjukehusplanen før påske i år, og Erlandsen mener at helseforetaket bør ha landet før sommeren 2017. Dersom helseforetaket lander på at akuttkirurgien bør samles i Ålesund, så skal saka tilbake til departementet for godkjenning.

– Sjukehusplanen har et 10–15 års perspektiv. Det er viktig å lage forutsigbarhet for å bygge gode, trygge fagmiljøer, mener Erlandsen.

Les flere nyheter her

foto
<strong>på bakken:</strong> Verken ambulansehelikopteret i Ålesund eller Sea King i Florø var flydyktig da Tor herjet som verst. FOTO: STAALE WATTØ$RETURN$$RETURN$ Foto: Staale Wattø