Arbeiderpartiet erobler hele seks mandater i det nye bystyret i Ålesund og kommer tilbake etter valget med 18 representanter. Mye tyder da på at Eva Vinje Aurdal kan belage seg på fire år på ordførerkontoret øverst i høyblokka. Selv om det er Kristelig Folkeparti som sitter med nøkkelen.

– Dette er den beste dagen hittil i mitt politiske liv. Nå har vi fått betalt for den jobben vi har gjort i valgkampen. Vi har fått vist fram vår politikk til byens befolkning og dette er en politikk befolkningen vil ha. Dette er et sterkt uttrykk for hva folket ønsker seg, sier Eva Vinje Aurdal etter valgseieren.

– Dette er nesten et surrealistisk bra resultat. Noe sånt har vi ikke sett siden 50-tallet, sier Svein-Rune Johannessen.

Fremskritsspartiet går tilbake tre mandater, men aller verst går det ut over Høyre som taper hele fem mandat.

Valget i Ålesund er spennende i år. Etter 16 år med borgerlig flertall, har Arbeiderpartiet vært på «hogget» lenge og har ført en intens valgkamp i nesten et år. Partiet sentralt har også pekt ut Ålesund som en pilotkommune som skal få ekstra drahjelp.

På den siste meningsmålingen gikk Ap litt tilbake, mens ordførerkandidat Eva Vinje Aurdal troner i ensom majestet på toppen. Høyre og Frp sliter, mens nykommeren Ålesundlista kan komme til å appellere til byens borgere med sitt budskap om å få inn nye koster for å ordne opp i den skakkjørte økonomien.

På Sunnmørspostens siste meningsmåling lå de på et nivå i overkant av valgresultatet til Tverrpolitisk liste for fire år siden.

Ålesundlistas ordførerkandidater sier at noe annet enn et borgerlig flertall vil være ei bombe, men Ap er sugne på et maktskifte og forsøker å få med seg andre med på et lag som kan sørge for det. Og oppe i dette sitter KrF med det som kan vise seg å være jokeren.