Fylkestopper vil snakke med Per Sævik

foto
Fylkesordfører Jenny Følling. Foto: Odd E. Nerbø