Høyre:
Morten Andreas Hagen
Anett Berg
Kristian Skibenes
Therese Sæbøe Strand
Ørjan Kvalheim
Rolf Steinar Domstein
Elisabeth Elliott
Amund Gotteberg
Arbeiderpartiet:
Kristin Maurstad
Frode Falkevik Kupen
Tove Lill Refvik Volle
Roger Bernt Silden
Jostein Einar Mykland
Leif Magne Gil
Senterpartiet:
Nils Isak Myklebust
Asgeir Olav Solheim
Betty Lovise Hessevik
Reiel Karstein Fagerlid
Venstre:
Edvard Johan Iversen
Daniel Gangeskar
Mona Alvestad
Fremskrittspartiet:
Hogne Bleie
Sølvi Karin Grov
Tverrpolitisk liste
Einar Oddgeir Midtbø
Even Halsør
Rødt:
Geir Ole Oldeide
Kristelig Folkeparti:
John Inge Refvik