No vil Linda selje Melshorn Hotell

foto
Linda Haddal Røssevoll har vore eineeigar av Melshorn Hotell sidan 2014, men både på drifts- og eigarsida også før det. No vil ho overlate stafettpinnen til andre og Melshorn Hotell blir no lagt ut for sal. Foto: Andreas Bjerknes/ Vikebladet Vestposten