Rettspsykiatere i gang med vurdering av Kongsberg-siktet