Trafikkulykke på glatt veg: Sjåføren øvelseskjørte