Per spissa øyra då han fekk høyre av guiden at det er mykje lama i Norge og at tørrfisk er ein kjend fiskeart