Har sett av dato til å mekle i gondolsaka – sjølv om det ikkje er fatta ja-vedtak