Har bestemt seg for å rive fyret – trass lokale protestar

foto