Folk hentet opp fra sjøen en halvtime etter nødmeldinga